СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 26.053.10

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія