СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 26.053.08

13.00.02 – теорія та методика музичного навчання

13.00.02 – теорія та методика навчання (образотворче мистецтво)