СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 26.053.03

13.00.02 – теорія та методика навчання (математика)

13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика)

13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)