СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 26.053.01

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

13.00.07 – теорія і методика виховання