СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 26.053.14

13.00.02 – теорія та методика навчання ( фізична культура, основи здоров’я)