СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 26.053.16

09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії

09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури

09.00.10 - філософія освіти