Міжнародна стратегія

Витяг із Статуту Українського державного університету імені Михайла Драгоманова:

7.7. Університет здійснює міжнародне співробітництво, укладає договори про співробітництво, встановлює прямі зв’язки з вищими навчальними закладами, науковими установами та підприємствами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до законодавства.

7.8. Основні напрямки міжнародної діяльності Університету:

1) участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного обміну студентами, аспірантами, педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками;

2) проведення спільних наукових досліджень;

3) залучення педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників іноземних вищих навчальних закладів для участі в педагогічній, науково-педагогічній та науковій роботі в Університеті;

4) організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів;

5) участь у міжнародних освітніх та наукових програмах;

6) участь у спільній видавничій діяльності;

7) надання послуг, пов’язаних із здобуттям вищої та післядипломної освіти, іноземним громадянам в Україні;

8) відрядження за кордон педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників для педагогічної, науково-педагогічної та наукової роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також договорів укладених між Університетом та іноземними партнерами;

9) здійснення зовнішньоекономічної діяльності, передбаченої законодавством України;

10) інформаційне забезпечення міжнародного співробітництва;

11) сприяння академічній мобільності наукових, науково-педагогічних працівників та осіб, які навчаються;

12) інші напрями і форми, не заборонені законодавством України.

7.9. Організація міжнародної діяльності Університету спрямована на поєднанню кращих досягнень національної вищої школи з прогресивним зарубіжним досвідом.