Навчально-методичний центр

12

 

НМЦ є організаційно-управлінським структурним підрозділом університету, який здійснює організацію і контроль за навчально-методичною роботою кафедр, факультетів, інститутів університету. Структуру навчально-методичного центру, його штатний розпис, права і посадові обов’язки працівників затверджує ректор університету. До складу навчально-методичного центру входить 5 структурних підрозділів.

 

Структура НМЦ