Ми єдині і сильні! Ми переможемо!

Історія університету

Абітурієнтам

Головна / Новини / Події / Відбулось засідання Вченої ради університету

Відбулось засідання Вченої ради університету

       25 січня 2024 року відбулось засідання Вченої ради Українського державного університету імені Михайла Драгоманова.

vchena rada 25 01 12 1

vchena rada 25 01 12 2

vchena rada 25 01 12 3

vchena rada 25 01 12 4

vchena rada 25 01 12 5

Засідання розпочали з відзнак Національної академії наук України, які вручив номінантам її віцепрезидент Олег Рафальський.

vchena rada 25 01 12 6

vchena rada 25 01 12 7

vchena rada 25 01 12 8

vchena rada 25 01 12 9

Ректор університету Віктор Андрущенко вручив атестати доцента, а також грамоти викладачам університету. 

vchena rada 25 01 12 10

vchena rada 25 01 12 11

vchena rada 25 01 12 12

vchena rada 25 01 12 13

   З доповіддю про реалізацію міжнародної співпраці та академічної мобільності на педагогічному факультеті виступив його декан Тарас Олефіренко, зазначивши, що команда факультету сформувала 7 основних завдань сфери міжнародної діяльності педагогічного факультету: активізація роботи із пошуку закордонних ЗВО-партнерів для співпраці; розробка пропозицій на здобуття грантів і координація роботи в рамках міжнародних програм і проєктів; розвиток міжнародної академічної та наукової мобільності, участь у міжнародних освітніх і наукових програмах, конференціях, семінарах, вебінарах; застосування досвіду провідних зарубіжних вузів в організації освітнього процесу на педагогічному факультеті; визнання провідними університетами (установами) світу системи освіти, науки, досліджень українських учених шляхом адаптації наукових досліджень викладачів факультету до вимог міжнародних стандартів якості освіти; співпраця з міністерствами, відомствами, посольствами іноземних країн в Україні та іншими установами й організаціями з питань міжнародної діяльності; організаційне забезпечення прийому на навчання і кураторство іноземних студентів, магістрів, аспірантів. Заслухавши інформацію, Вчена рада університету ухвалила продовжити роботу на факультеті з укладання дієвих міжнародних угод, активізувати пошук ЗВО-партнерів у межах програм академічної мобільності як студентів, так і викладачів; запрошувати відомих міжнародних науковців до читання відкритих лекцій за профілем кафедр, продовжити практику подання заявок на участь у міжнародних грантах/проєктах та ін.

vchena rada 25 01 12 14

   Далі проректор з наукової роботи Григорій Торбін озвучив результати науково-дослідної роботи викладачів за держбюджетною та госпдоговірною тематикою у 2023 р. Було зазначено, що в університеті продовжувались розробки наукової тематики, що фінансується з держбюджету Міністерством освіти і науки України відповідно до тематичного плану, який був затверджений на засіданні Вченої Ради університету, до якого увійшло 15 тем, з яких 6 фундаментальних (1 наукова робота молодих вчених) і 9 прикладних досліджень. У межах досліджуваної тематики захищено 4 кандидатські дисертації; опубліковано 5 монографій, 10 посібників, 22 статті у журналах, що індексуються в наукометричних базах даних Scopus; 22 статті у журналах, що індексуються в наукометричних базах даних Web of Science; 43 статті у наукових фахових журналах України, що належать до категорії «Б», 13 статей у закордонних наукових виданнях, Проведено 49 наукових конференцій та семінарів. Взято участь у 201 науковій конференції та семінарах. Заслухавши доповідь, члени Вченої ради ухвалили затвердити заключні звіти та рішення науково-технічної ради УДУ імені Михайла Драгоманова щодо виконання науково-дослідних проєктів, які завершились у 2023 році, та продовжити виконання держбюджетної тематики в 2024 році відповідно до тематичного плану.

vchena rada 25 01 12 15

Пресслужба університету