Ми єдині і сильні! Ми переможемо!

Історія університету

Абітурієнтам

Головна / Новини / Події / Дванадцяте засідання Етносоціологічної наукової школи професора Володимира Євтуха

Дванадцяте засідання Етносоціологічної наукової школи професора Володимира Євтуха

   Нещодавно у Науковій бібліотеці Українського державного університету імені Михайла Драгоманова відбулося чергове (дванадцяте) засідання Етносоціологічної наукової школи професора Володимира Євтуха. Цього разу темою обговорення стала «ЕТНІЧНІСТЬ У ДИНАМІЦІ СОЦІАЛЬНИХ ПРОСТОРІВ: КОНТЕНТИ, ВПЛИВИ, ВИСЛІДИ». На засіданні торкалися таких проблем:

 • Етнічна диверсифікація сучасного світу: виклики і компроміси
 • Етнос як структуроутворювальний компонент етонаціональної структури суспільства
 • Етнічність у навчальному процесі
 • Етнічність і соціальна когезія
 • Етнічність і евалюація.
 • Носії етнічності (етнофори): автохтони, аллохтони, «помітні меншини», мігранти.
 • Міжетнічна взаємодія. Міжетнічна толерантність.
 • Етнічний менеджмент.
 • Етнічний бізнес та етнічне підприємництво.
 • Етнічне посередництво.
 • Етнічний чинник у лікувальному процесі.
 • Етнополітика. Поліетнічність.

   Ключову доповідь «УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ ФЕНОМЕНА «ЕТНІЧНІСТЬ» виголосив професор Володимир Євтух. В обговоренні взяли участь Почесний професор нашого університету Морітц Гунцінгер (Німеччина), Почесний доктор нашого університету професор Ягелонського університету Лєшек Корпоровіч (Польща), науковці, викладачі, аспіранти, студенти УДУ імені Михайла Драгоманова, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Київського університету імені Бориса Грінченка, Університету Григорія Сковороди у Переяславі, Криворізького державного педагогічного університету.

   На засіданні була представлена книга професора Володимира Євтуха «П’ять років потому: висліди наукових пошуків», куди увійшли опубліковані праці та виголошені ним доповіді й презентації в Україні, Латвії, Німеччині, Польщі, США (2018-2023).

jevtuh

Навчально-науковий інститут соціології

та соціальної політики