Реалізовані проєкти

Назва проєкту: Кафедра Жана Моне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій»

Координатор: НПУ імені М.П. Драгоманова
Період реалізації: 30.10.2020 р.  – 29.10.2023

Опис проєкту:  На сьогодні зростає розуміння необхідності активного сприяння європейській інтеграції та дослідженням ЄС, а також потреби розбудови мереж з колегами в Україні та за кордоном. Тому основна мета проєкту є надзвичайно актуальної для України.

Для поглибленого викладання Європейських студій, особливо в країнах-партнерах, проєктом передбачено:

- навчання студентів тих спеціальностей, які не вивчають спеціально європейські проблеми (управління, інклюзивна педагогіка, управління сільським господарством тощо), залучати молоде покоління дослідників.

- проведення спільних веб-конференцій та \ або круглого столу для освітян з України та ЄС (Італія, Бельгія та ін.), що дадуть змогу українським освітянам та менеджерам освіти отримати професійний досвід у галузі соціальних інновацій в освіті (солідарність, інклюзія, освіта, заснована на цінностях і громаді задля оновлення вищої педагогічної системи в Україні та відповідно громадянського суспільства. Також внутрішні експерти з ЄС (Італія) проведуть вебінар на тему європейської освітньої політики у сфері соціальних інновацій та інклюзії, що допоможе поділитися досвідом Італії щодо функціонування у впровадженні європейських принципів та стандартів інклюзії та загальних цінностей у системі вищої освіти.

 

 

Назва проєкту: «Зміни педагогічних факультетів та університетів у 21 столітті»

Координатор: Університет імені Масарика (м. Брно, Чехія)

Період реалізації: 2019-2022

Опис проєкту: спрямований на посилення можливостей працівників середнього менеджменту та викладачів українських університетів, що готують майбутніх вчителів. Протягом проєкту відбудеться 5 інтенсивних тижневих вишколи у м. Брно, які будуть присвячені актуальним темам вищої освіти: підготовка педагога у 21 столітті, внутрішня оцінка вищих навчальних закладів, інтернаціоналізація університетів та підготовка й участь у міжнародних проєктах, а також темам, що відповідають актуальним інтересам учасників.

Назва проєкту: “Розвиток культури демократії в педагогічній освіті в Україні, Норвегії та Палестині”
Координатор: Університетський коледж південно-східної Норвегії (факультет математичної та природничої освіти)
Номер реєстрації: CPEA-LT-2017/10037
Період реалізації: 2018-2022
Опис проєкту: підвищити якість педагогічної освіти Україні, Норвегії та Палестини через розвиток демократичної культури викладання. Проєкт передбачає аналіз найкращих практик впровадження демократичної культури в освіту та розробка навчальних планів, програм та курсів підвищення кваліфікації як викладачів вищої школи, так і вчителів початкової школи.

Назва проєкту: "Підтримка розвитку навчальних програм, управління якістю освіти та міжнародної мобільності в університетах України"
Координатор: Університет Палацького в Оломоуці (UP)
Період реалізації: 2018
Опис проєкту: допомогти українським університетам трансформувати навчальні програми та створити навчальні плани відповідно до Болонського договору, підтримуючи розвиток управління якістю освіти в університетах та подальше розширення академічної мобільності українських студентів.

Назва проєкту: "Східне партнерство в педагогічних інноваціях у сфері інклюзивної освіти"
Координатор: Технологічний інститут Карлсруе
Номер реєстрації: TEMPUS N530417-Tempus-1-2-12-1DE
Період реалізації: 2012-2016
Опис проєкту: метою є створення навчально-методичної бази для розробки та впровадження нових інноваційних курсів у сфері інклюзивної освіти, а також подальшого вдосконалення та підтримки їх функціонування в університетах.

Назва проєкту: "Структура та еволюція складних систем з використанням фізики та наук про життя"
Координатор: Університет Марії Кюрі-Склодовської у Любліні (Польща);
Номер реєстрації: FP7-People-2013-IRSES
Період реалізації: 2013-2016
Опис проєкту: мета проєкту полягає в розробці нових ефективних інструментів для вивчення складних систем на основі стохастичної геометрії та методів стохастичної еволюції, на відповідних методах аналізу та комбінаторики, а також на чисельних методах комп'ютерного моделювання. Мережа, яку ми збираємося створити, об'єднає зусилля провідних спеціалістів у цій галузі з метою досягнення наукової досконалості, встановить нові та зміцнюватиме існуючі довгострокові зв'язки між ними та навчатиме покоління молодих дослідників у цій багатопрофільній сфері.

Назва проєкту: «Підготовка педагогів та освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами та організаціями»
Координатор: Stiftung Universität Hildesheim
Номер реєстрації: 543873-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR
Період реалізації: 2013-2016
Опис проєкту: метою проєкту є підвищення кваліфікації педагогів та управлінців у системі вищої освіти для конструктивного управління навчальними закладами та організаціями. Цільові групи – бакалаври, магістри та аспіранти. У подальшому вони - викладачі, управлінці в сфері освіти, представники агентств (комуни, містечка, соціального забезпечення, міграційних служби тощо). Бенефіціарами цих заходів є діти та підлітки з особливими потребами, їх батьки, університети, гетерогенні організації / корпорації, соціальні установи та служби мігрантів, комунальні установи.

 

 

Назва проєкту: "Соціальна згуртованість в освіті і врядуванні: Європейські студії"
Координатор: НПУ імені М.П. Драгоманова
Період реалізації: 2017 – 2020

Номер реєстрації: 587057-EPP-1-2017-1- UA-EPPJMO-MODULE
Опис проєкту: розробка нових курсів у галузі дослідження європейської соціальної згуртованості, включаючи розробку методології та методів дослідження та викладання теоретичного та практичного матеріалу; проведення міжвузівської підготовки; розробка удосконалення програми професійної майстерності для лідерів громадянської спільноти та керівників державних адміністрацій.

Назва проєкту: Жан Моне Проєкт «Європейські цінності різноманіття та інклюзії для сталого розвитку»

Координатор: НПУ імені М.П. Драгоманова
Період реалізації: 30/10/2020 - 29/10/2021

Опис проєкту: Проєкт спрямований на дослідження основних питань європейських студій стосовно цінностей ЄС та способу їх впровадження в українську освітню систему (насамперед у сфері вищої освіти) для сталого розвитку громадянського суспільства.

Одним з основних напрямків та довгострокових наслідків проєкту є збільшення практичного поширення цінностей ЄС у вищих навчальних закладах шляхом обговорення та підвищення обізнаності щодо цінностей, розвитку людського потенціалу на основі цінностей, збільшення різноманітності та інклюзії всередині спільнот ЗВО, передача цієї практики, а також  корпоративна соціальна відповідальність та соціальна залученість закладів вищої освіти у громаді, регіоні, державі для спільного сталого розвитку та підтримки реформ. Проєкт передбачає навчальні візити та низку заходів із поширення європейських цінностей в системі вищої освіти та в громадянському суспільстві: конференцію та літню школу, які включають проведення тренінгів та воркшопів від європейських експертів проєкту з університету Генуї (Італія) та Університету Жиліна (Словаччина).