Головна / ОСВІТА / Відомості для іноземних студентів / Документи, які потрібні для вступу

Документи, які потрібні для вступу

Для вступу потрібно подати такий пакет документів (подаються оригінали документів):

1)  заяву-анкету:

2)  оригінал та копію документа про попередню освіту (з легалізацією або
апостилем), нотаріально засвідченим перекладом на українську мову;
оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в якому
міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін (з
легалізацією або апостилем), нотаріально засвідченим перекладом на українську мову;

3) академічну довідку, видану іноземним/українським закладом освіти (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);

4) оригінал і копію документа, у якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту), при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти, якщо відсутність цієї інформації унеможливлює здійснити визнання кваліфікації за документом;

5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

6) медична довідка форми 086-У (або її еквівалент в країні походження абітурієнта);

7) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними     договорами України;

8) 6 фотокарток розміром 30 х 40 мм;

9) копія посвідки з двох сторін (за наявності);

10) копія візи;

Документи, зазначені у підпунктах 1 - 6 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.