Діяльність відділу

Мета, завдання, функції відділу

1.1.          Метою діяльності Відділу є популяризація освітніх послуг, які надаються в Університеті для іноземних громадян, та організаційна робота, пов`язана з вступом, навчанням і перебуванням іноземних громадян в Університеті та на території України.

1.2.          Відділ відповідно до мети реалізує основні завдання: організація залучення іноземних громадян для навчання в університеті ; координація роботи структурних підрозділів з організації прийому на навчання іноземних студентів; ведення нормативної документації , що передбачена чинним законодавством, нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України; створення належних умов перебування та навчання іноземних студентів.

1.3.          На Відділ покладаються виконання обов`язків:

-         Організовувати відбір іноземних абітурієнтів на навчання;

-         Проводити попередній аналіз документів абітурієнтів;

-         Здійснювати оформлення, реєстрацію, зберігання та видачу запрошень на навчання іноземним громадянам;

-         Сприяти в наданні візової підтримки іноземними громадянам та особам без громадянства для отримання в`їзної візи;

-         Забезпечити перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні на законних підставах;

-         Організовувати семінари та інформативно-рекламну кампанію для іноземних абітурієнтів;

-         Співпрацювати з Державною прикордонною службою України та Державною міграційною службою України у питаннях перетину державного кордону іноземними абітурієнтами;

-         Координувати організаційно-методичну роботу структурних підрозділів Університету , які задіяні в процесі надання освітніх послуг іноземним студентам;

-         Готувати накази на зарахування іноземних громадян на навчання;

-         Готувати необхідні документи для проведення вступних випробувань та співбесід відповідно до Правил прийому на навчання до УДУ імені Михайла Драгоманова;

-         Готувати інформацію про рух контингенту іноземних студентів;

-         Готувати в межах компетенції відповіді на листи та запити до державних правоохоронних органів, Посольств та Консульств іноземних держав щодо прийому та навчання іноземних студентів;

-         Забезпечувати належне оформлення дипломів про вищу освіту, виданих УДУ імені Михайла Драгоманова, та подавати їх для легалізації у Міністерстві освіти і науки України та Міністерстві закордонних справ України;

-         Формувати та подавати пакет документів для обліку в ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області та виготовлення посвідки на тимчасове проживання в Україні, зняття з обліку, виїзд з України на підставі наказів про зарахування на навчання, відрахування з Університету, переведення з інших навчальних закладів України тощо;

-         Підтримувати постійні контакти з іноземними студентами Університету , забезпечувати збір інформації та побажань щодо покращення освітнього процесу та умов перебування на території України;

-         Вести діловодство згідно з номенклатурою справ.

1.4                                                                                                                                                                                                                . Структура відділу по роботі з іноземними студентами

-         Сектор з питань реєстрації та обліку іноземних громадян;

-         Сектор з питань вступу на навчання, легалізації та видачі документів про освіту.