Можливості програми ЕРАЗМУС+

Можливості програми ЕРАЗМУС+:

  • міжнародна кредитна мобільність – це короткострокові програми обміну: на навчання (від 3 до 12 місяців) та на практику (від 2 до 12 місяців) для українських (молодших) бакалаврів, магістрів, аспірантів, докторантів; викладання /підвищення кваліфікації / на стажування (від 5 днів до 2 місяців) для викладачів та працівників закладів вищої освіти. Брати участь можуть студенти (молодші бакалаври, бакалаври, магістри, аспіранти, докторанти), викладачі, та адміністративний персонал;
  • спільні магістерські програми передбачають повний курс навчання / викладання на спільних освітніх програмах Erasmus Mundus з отриманням повної вищої освіти в Європі на рівні магістра. Аплікувати на участь в спільних магістерських програмах може будь-яка особа, незалежно від віку і статусу, яка вже має щонайменше ступінь бакалавра або навчається на IV курс. Заявник може самостійно взяти участь у конкурсах незалежно від українського закладу вищої освіти;
  • молодіжні обміни – це зустрічі двох або більше груп молодих людей (вік учасників 13-30 років) з різних країн тривалістю 5–21 день. Кількість учасників молодіжних обмінів від 16 до 60, мінімум 4 учасники з кожної групи + 1 лідер групи;
  • мобільність молодіжних працівників – це заходи, що підтримують професійний розвиток працівників молодіжних організацій. Серед основних типів заходів: семінари, тренінгові курси, заходи з налагодження співпраці, навчальні візити; стажування або спостереження у молодіжній організації за кордоном, тощо. Тривалість заходів від 2 днів до 2 місяців.
    Кількість учасників: до 50 (включно з тренерами та фасилітаторами), без вікових обмежень;
  • волонтерські проекти – з 2019 року виокремленні в окрему програму - Європейський корпус солідарності (European Solidarity Corps). Програма передбачає волонтерську допомогу в іншій країні тривалістю
    від 2 тижнів до 12 місяців. Тривалість групових проектів (мінімум 10 учасників) та проектів для учасників з меншими можливостями від 2 тижнів до 2 місяців. Вік учасників від 18 до 30 років, кількість учасників: 1-60. Організації мають отримати акредитацію, щоб приймати або відправляти волонтерів.